Zarówno komórkowe IP, jak i mobilne IP są otwartymi standardami opublikowanymi przez Internet Engineering Task Force (IETF). Różnica między nimi to ich strefa działania. Komórkowy adres IP jest podobny do sieci lokalnej (LAN), podczas gdy mobilny adres IP jest analogiczny do sieci rozległej (WAN).

...

Historia

Sieć komórkowa została po raz pierwszy zaproponowana w styczniu 2000 r., Ale nigdy nie została zaakceptowana jako formalny standard. Mobilny adres IP został zdefiniowany w sierpniu 2002 r.

Funkcjonować

Inna nazwa Mobile IP to IP-Mobility Management (IP-MM). Jedną z jego głównych funkcji jest określenie sposobu identyfikacji punktu w Internecie, który fizycznie odsuwa się od adresowanej lokalizacji. Ten problem został rozwiązany przez zezwolenie urządzeniu na drugi „adres”, który umożliwia załatanie adresu IP w innym miejscu. Komórkowy adres IP jest protokołem proponowanym jako „mikromobilność”. To przekierowuje ruch IP w stałym zasięgu przez urządzenia bezprzewodowe.

cechy

Mobile IP to oficjalnie zatwierdzony międzynarodowy standard. Komórkowy adres IP konkuruje z innymi rozwiązaniami w zakresie mobilności. Równolegle ze stałym routingiem przewodowym jest to, że protokół Border Gateway jest obowiązkowy dla routingu przez Internet, ale dla sieci LAN dostępne są różne protokoły routingu.