Potężną funkcją Adobe Acrobat jest możliwość łączenia kilku różnych typów dokumentów w jeden plik Portable Document Format. Możesz to zrobić, gdy musisz rozpowszechniać kilka różnych rodzajów dokumentów. Tworząc jeden plik PDF, który zawiera je wszystkie, możesz praktycznie zagwarantować, że każdy odbiorca będzie mógł przeglądać wszystko, ponieważ dokumenty PDF są kompatybilne z praktycznie wszystkimi systemami operacyjnymi.

Adobe Systems eksperymentuje z energią wiatrową

Krok 1

Uruchom Adobe Acrobat w swoim systemie.

Krok 2

Kliknij „Plik” na górnym pasku menu, a następnie najedź myszą na „Połącz” z wyświetlonego menu rozwijanego.

Krok 3

Z rozwijanego menu wybierz „Scal pliki w jeden plik PDF”.

Krok 4

Kliknij menu rozwijane „Dodaj pliki” w lewej górnej części okna dialogowego „Połącz pliki”. Kliknij przycisk „Dodaj pliki”.

Krok 5

Przejdź do katalogu zawierającego plik, który chcesz dodać, za pomocą wyświetlonego okna Eksploratora Windows. Kliknij dwukrotnie plik, aby go wybrać.

Krok 6

Powtarzaj proces, aż dodasz wszystkie pliki do okna dialogowego „Łącz pliki”.

Krok 7

Wskaż kursorem myszy dolną prawą stronę okna dialogowego „Łącz pliki” i wybierz „Rozmiar e-maila”, „Rozmiar domyślny” lub „Duży rozmiar”, wybierając odpowiednią ikonę.

Krok 8

Kliknij „Połącz pliki”, aby zakończyć proces. Wszystkie dokumenty zostaną otwarte w ich macierzystym programie, a następnie zostaną automatycznie przekonwertowane na format PDF.

Krok 9

Po wyświetleniu monitu wpisz nazwę nowego dokumentu PDF i kliknij przycisk „Zapisz”.