We wczesnych wersjach systemu Mac OS X archiwa książki adresowej były przechowywane jako pliki ABBU, format unikalny dla komputerów Apple i praktycznie bezużyteczny nigdzie indziej. Ponieważ aplikacja Kontakty w systemie OS X Mavericks - która zastąpiła książkę adresową - obsługuje zarówno formaty ABBU, jak i CSV, możesz użyć aplikacji Kontakty, aby szybko przekonwertować kopię zapasową książki adresowej na format CSV.

...

Krok 1

Uruchom aplikację Kontakty na komputerze Mac.

Krok 2

Przejdź do menu „Plik” u góry ekranu i wybierz polecenie „Importuj”.

Krok 3

Podświetl plik ABBU, który chcesz przekonwertować, i kliknij „Otwórz”, aby dodać go do danych książki adresowej.

Krok 4

Kliknij menu „Plik”, wybierz „Eksportuj”, a następnie „CSV”. Kontakty tworzy nowy plik archiwum w formacie CSV. Użyj tego pliku w dowolnej aplikacji na komputerze Mac lub PC z systemem Windows, aby zaimportować dane książki adresowej.