Dzięki aplikacji Handbrake, która jest dostępna do bezpłatnego pobrania na komputery Mac i PC, możesz konwertować pliki MV4 do formatu MPG. Format MPG można odtwarzać w programach takich jak Apple iTunes i na urządzeniach takich jak iPod. Po zakończeniu procesu konwersji plik MV4 będzie miał rozszerzenie MPEG.

Krok 1

Przejdź do strony głównej Handbrake (patrz Zasoby) i pobierz najnowszą wersję oprogramowania Handbrake.

Krok 2

Otwórz aplikację Hamulec ręczny, używając Docka na komputerze Mac lub menu Start na komputerze PC.

Krok 3

Przejdź do lokalizacji pliku MV4, który chcesz przekonwertować na format MPG. Zaznacz plik i kliknij „Otwórz”.

Krok 4

Kliknij przycisk „Przeglądaj” w głównym oknie hamulca ręcznego i wybierz nazwę i lokalizację przekonwertowanego pliku.

Krok 5

Wybierz „Plik MP4” jako typ formatu i „Wideo MPEG-4” jako typ wideo.

Krok 6

Kliknij przycisk „Start” u góry okna hamulca ręcznego, aby rozpocząć proces konwersji. W zależności od rozmiaru pliku proces może potrwać do godziny.