Prefiksy sieciowe są określane bezpośrednio z maski podsieci sieci. Sieciowy protokół internetowy służy do definiowania wyłącznie trzech użytecznych klas adresów, od A do C, z których każda ma własną domyślną maskę podsieci IP. Nazywa się to „adresowaniem klasowym”. Bezklasowy routing międzydomenowy został wymyślony jako sposób na użycie masek podsieci o zmiennej długości lub VLSM do tworzenia bardziej zwięzłych sieci IP. Podsieci oparte na VLSM zawierają prefiks, taki jak / 24, zamiast adresu IP, takiego jak 255.255.255.0. Możesz określić prefiksy sieciowe, konwertując adres IP podsieci.

Krok 1

Określ adres IP pełnej maski podsieci, na przykład 255.255.255.192. W systemie komputerowym można to uzyskać z wiersza polecenia, wpisując „ipconfig” dla systemów Windows i „ifconfig” dla systemów podobnych do UNIX.

Krok 2

Konwertuj każdy oktet maski podsieci na wartość binarną. W poprzednim przykładzie wynikiem jest 11111111.11111111.11111111.11000000.

Krok 3

Policz kolejne, aby określić prefiks. W poprzednim przykładzie prefiksem sieci jest / 26.