Wszystkie nowe komputery produkowane przez Hewlett Packard (HP) są fabrycznie wyposażone w program o nazwie Aktualizacje oprogramowania HP. Ten program łączy się z bazą danych w HP, a następnie wyświetla wszelkie aktualizacje, które są dostępne dla produktów HP komputera. Automatyczne pobieranie aktualizacji jest na ogół szybkie i łatwe, ale nie każdy lubi korzystać z programu. Program HP Updates można łatwo wyłączyć, jeśli nie chcesz otrzymywać automatycznych aktualizacji od HP.

Krok 1

Usuń program z systemu. Przejdź do Dodaj / Usuń programy, klikając przycisk „Start” i wybierając „Panel sterowania”. Wybierz z listy Aktualizacje HP i kliknij przycisk „Aktualizuj / Usuń”, aby usunąć program.

Krok 2

Usuń program z folderu startowego. Kliknij przycisk „Start”, przejdź do Programy, a następnie wybierz grupę „Program startowy”. Kliknij prawym przyciskiem myszy program HP Updates i wybierz polecenie „Usuń” z menu kontekstowego, aby usunąć program.

Krok 3

Użyj msconfig, aby usunąć program z uruchamiania i wyłączyć usługę. Kliknij przycisk „Start”, wybierz „Uruchom” i wpisz msconfig w polu, w którym jest napisane „Otwórz”, a następnie kliknij przycisk „OK”. Wybierz kartę Uruchamianie, odznacz Aktualizacje HP i kliknij przycisk „Zastosuj”.

Krok 4

Użyj programu innej firmy, aby zapobiec automatycznemu ładowaniu programu z ustawień rejestru. Jednym z popularnych programów do tego jest WinPatrol. Po zainstalowaniu programu kliknij dwukrotnie ikonę na pasku zadań. Kliknij kartę „Programy startowe”, wybierz Aktualizacje HP, a następnie kliknij przycisk „Wyłącz”.

Krok 5

Użyj narzędzia do czyszczenia rejestru, aby usunąć resztki wpisów rejestru dla programu. Popularnym programem do czyszczenia rejestru systemu Windows jest RegSeeker. Zainstaluj program, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę na pulpicie. Wybierz „Wyczyść rejestr” po prawej stronie, a następnie kliknij przycisk „OK”, aby rozpocząć proces czyszczenia.