Urządzenia GPS Garmin Nuvi używają głosu do przekazywania wskazówek. Niektóre urządzenia Nuvi mogą także odtwarzać pliki audio, takie jak MP3 zapisane na karcie pamięci. Bez dźwięku Nuvi nie ma funkcjonalności. Istnieje kilka powodów, dla których dźwięk może nie działać. Może występować problem z poziomem głośności, wyciszenie może pozostać włączone, głos podający wskazówki może być wadliwy lub może występować problem z dyskiem twardym.

...

Krok 1

Zwiększ głośność. Włącz Garmin Nuvi. Naciśnij przycisk „Głośność” na „Dokąd?” lub ekran główny. Przesuń suwak głośności w górę.

Krok 2

Wyłącz wyciszenie Garmin Nuvi. Naciśnij ponownie ikonę „Głośność”. Odznacz opcję „Wycisz”, jeśli jest aktualnie zaznaczona.

Krok 3

Upewnij się, że głos nie jest wadliwy. Instrukcje nawigacyjne są przekazywane za pomocą głosu. Aby sprawdzić, czy obecny głos jest uszkodzony, należy go przełączyć. Włącz Nuvi i dotknij ikony „Narzędzia”. Wybierz „Ustawienia” w menu Narzędzia. Wybierz opcję „Język” i wybierz żądany język. Następnie wybierz inny głos do użycia. Teraz wróć do ekranu głównego i wprowadź adres w polu „Dokąd?” opcja. Sprawdź, czy teraz słyszysz dźwięk.

Krok 4

Zaktualizuj Garmin Nuvi za pomocą WebUpdater. Pobierz i zainstaluj WebUpdater ze strony internetowej Garmin (patrz Zasoby). Uruchom WebUpdater na komputerze i podłącz Nuvi do komputera kablem USB. Oprogramowanie wykryje Nuvi i zlokalizuje wszystkie aktualizacje dla urządzenia. Po wyświetleniu monitu potwierdź zamiar aktualizacji urządzenia, a WebUpdater pobierze aktualizacje do Nuvi.

Krok 5

Zresetuj Garmin Nuvi. Reset główny przywróci Nuvi do ustawień fabrycznych i usunie wszystkie dodane ulubione i punkty trasy. Wyłącz Nuvi i odłącz je od dowolnego źródła zasilania. Przytrzymaj palec w prawym dolnym rogu ekranu Nuvi, jednocześnie włącz ponownie urządzenie. Na pytanie „Czy naprawdę chcesz usunąć wszystkie dane użytkownika?”, Usuń palec z dolnego rogu ekranu i dotknij „Tak”. Urządzenie zresetuje się i dźwięk powinien zostać przywrócony.